Predmeti 
Začetno naravoslovjeTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
AstronomijaTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
Didaktični praktikum iz naravoslovja in tehnikeTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
Naravoslovje - snovni, toplotni in električni tokoviTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
Astronomska opazovanjaTa predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
Didaktika fizike 2 - vaje, nastopi
Didaktika fizike 1 - vaje, nastopi
Didaktika fizike 2
Didaktika astronomije
Didaktični praktikum 2
Fizika bioloških sistemov