Napredna raba Markdown

Ta odsek dopolnjuje osnovne informacije podane v odseku z naslovom 'Izboljšanje besedila z Markdown', da bi tistim s posebnimi zahtevami ponudili potrebne informacije za najboljšo izrabo Markdown. Če ne prepoznate ali potrebujete spodaj naštetega oblikovanja, lahko brez skrbi preskočite ta odsek in se vrnete nanj ko in če ga boste potrebovali.

(Dodatno) Na voljo so napredne možnosti. Poglejte si odsek Dodatno branje.

Prelomi vrstic

V nekaterih besedilih, na primer v poeziji in verzih, je pogosto potrebno vstaviti prelom vrstice. Če to poskušate doseči s tipko "Enter" ne boste dosegli nameravanega učinka, saj bodo kot privzeto wrstice povezane skupaj v odstavek.

Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele
al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene
nobene očem bilo bolj zaželene
ob času nje cvetja, dekleta ne žene...

Zgornji vnos z uporabo tipke "Enter" za vnos preloma vrstic bo dal sledeč rezultat, saj so takšni prelomi prezrti:

Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene nobene očem bilo bolj zaželene ob času nje cvetja, dekleta ne žene...

Z zaključevanjem vsake vrstice z dvema presledkoma, lahko vsilite prelom vrstice kot sledi:

Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele
al’ lepše od Urš’ ke bilo ni nobene
nobene očem bilo bolj zaželene
ob času nje cvetja, dekleta ne žene...

Vodoravne črte

Vodoravne črte je moč ustvariti z vnosom treh ali več zvezdic (*), vezajev (-) ali podčrtajev (_) v samostojno vrstico.

To bo delovalo:

***

toda dodate lahko presledke ali dodatne znake, da v oknu urejanja besedila naredite prelom odseka bolj očiten npr.

* * * * *

-------------------------

_ _ _ _ _

Vsi ti načini bodo dali natančno enak rezultat:


Slike s hiperpovezavo

Dokument Izboljšanje besedila z oznakami Markdown podaja navodila za ustvarjanje spletnih povezav in vstavljanje slik. Morda ni očitno, da je moč ta dva pristopa združiti za ustvarjanje slik, ki so tudi povezave, ki delujejo na klik.

[iskalnik google][google]

![logo google][logo]

Zgoraj sta prikazana standardna spletna povezava in slika. Z vmeščanjem slike v prostor, kjer bi bilo besedilo povezave, dobite tole:

[![logo google][logo]][google]

Ta zgornja vrstica je kombinacija s sledečimi definicijami povezav drugje v dokumentu:

[logo]: http://www.google.com/images/logo.gif
[google]: http://www.google.com/ "kliknite za obisk Google.com"

združitev ustvari sledečo sliko s povezavo delujočo na klik (z opisom, če z miško kazalec zadržite nad njo):

logo google

Primer, kje bi ta tehnika lahko bila priročna je povezovanje malih 'sličic' za prenos večjih slik.

Tabele

S pomočjo Markdown-a lahko ustvarite enostavne HTML tabele. Tu je primer:

Ime   | Leta
--------|------
Janez  |  29
Marija |  47
Polde  |  32
Ime Leta
Janez 29
Marija 47
Polde 32

Vsebino celice lahko normalno oblikujete. Kolone so lahko levo ali desno poravnane in sicer tako, da pri navpični črti levo ali desno dodamo dvopičje (poglejte dodatna navodila).

Seznami z definicijami

Seznami z definicijami vsebujejo pojme in njihove definicije, podobno kot v slovarju. Enostaven primer je sledeč::

Moodle
:  Znana platforma za e-izobraževanje

PHP
:  Skriptni jezik.
  Večinoma se uporablja za razvoj interaktivnih spletnih aplikacij.
Moodle
Znana platforma za e-izobraževanje
PHP
Skriptni jezik. Večinoma se uporablja za razvoj interaktivnih spletnih aplikacij.

Opombe pod črto

Opomba pod črto ima dva elementa: oznaka med besedilom, ki postane nadpisana (supercript) številka in oznako z definicijo, ki se bo pojavila na koncu dokumenta. Tu je enostaven primer:

Več o tem v moji knjigi.[^1]

[^1]: Vse o moji knjigi.

Oznake z definicijami lahko vstavite kjerkoli želite. Pojavile se bodo v vrstnem redu, v katerem so povezane v besedilu. Za eno oznako ne morete ustvariti več kot ene povezave.

Vključevanje HTML

Če ste že spretni s kodo HTML, se lahko znajdete v situaciji, ko vam Markdown ne dovoljuje toliko nadzora, kot ste vajeni. Na srečo je Markdown zasnovan za takšne primere in dovoljuje neposredno vključevanje oznak HTML v Markdown oblikovano besedilo.

* majhno besedilo
* veliko besedilo

 • majhno besedilo
 • veliko besedilo

Vedite, da je HTML označevanje združeno s kodo Markdown za označene sezname. To vas osvobodi mukotrpnega opravila pisanja kompleksne HTML kode za osnovno oblikovanje, kot so odstavki in seznami in vam kljub temu omogoča dostop do vse moči kode HTML v določenih primerih.

Prikaz HTML kode ali Že oblikovanega besedila

Če, nasprotno kot v zgornjem odseku, želite prikazati vneseno HTML kodo natanko tako, kot ste jo vnesli in ne kot obdelani HTML, potem lahko pričnete vsako vrstico s štirimi znaki za presledek.

Odstavek v HTML prikazan kot koda

To deluje tudi za prikaz računalniške kode:

print "Argumenti ukazne vrstice: (@ARGV)\n";

Ker je to oblikovanje pogosto uporabljeno za izpis računalniških programov in drugega besedila, ki verjetno vsebuje znake, ki jih Markdown uporablja za označevanje različnih vrst oblikovanja, se oblikovanje Markdown izključi za te vrstice:

Običajno bi bila ta beseda izpisana **krepko**.

Za vključevanje takih znakov v navadnem besedilu, si oglejte spodnji odsek.

Uporaba posebnih znakov

Če želite uporabiti poljuben poseben znak, ki sproži oblikovanje Markdown, ne da bi se to zgodilo, preprosto pred njega vstavite znak poševnice nazaj (\). To je poznano kot ubežni znak (angl. escaping character, glagolska oblika 'escaping a character'). Poševnica nazaj ni prikazana in znak, ki ji neposredno sledi, je prikazan natančno tako kot je vnesen.

\*zvezdice, ne poudarki\*

postane

*zvezdice, ne poudarki*

namesto

*zvezdice, ne poudarki*

kar vrne

zvezdice, ne poudarki

Dodatno branje

Sistem Markdown ni značilen samo za Moodle in ga uporablja vse večje število orodij za spletno založništvo. O tem lahko zveste več na naslovu http://daringfireball.net/projects/markdown/

Moodle uporablja Markdown različico z dodatnimi funkcijami, znano tudi kot "Markdown ekstra". Dodatne informacije lahko dobite na http://www.michelf.com/projects/php-markdown/extra/ .

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English