Nalaganje skupin

Ta zmožnost omogoča paketno nalaganje skupin v Moodle.

 • Vsaka vrstica datoteke vsebuje en zapis
 • Vsak zapis je vrsta podatkov ločenih z vejicami
 • Prvi zapis datoteke je poseben in vsebuje seznam imen polij. Ta določa obliko drugega dela datoteke.

  Zahtevana imena polj: ta polja morajo biti vključena v prvem zapisu in določena za vsakega uporabnika

  groupname

  Privzeta imena polj: ta so možna - če niso vključena bodo vrednosti prevzete iz nastavitev trenutnega jezika in trenutnega predmeta

  idnumber, coursename, lang

  Možna imena polj: vsa ta imena so popolnoma izbirna.

  description, picture, hidepicture

 • Vejice v podatkih morajo biti predstavljene kodirano kot , - program bo samodejno odkodiral to oznako nazaj v vejice.
 • Za logična polja uporabite 0 za "ne" in 1 za "da".
 • Bodisi idnumber ali coursename sta lahko uporabljena za identifikacijo predmeta. Idnumber preglasi coursename. Če nista določen niti prvi niti drugi, bodo skupine dodane v trenutni predmet.
 • Coursename je kratko ime predmeta.
 • Opomba: Če je skupina že registrirana v podatkovni zbirki Moodle za določen predmet, bo ta skripta vrnila ime skupine za to skupino. Izvajalci smejo nalagati skupine samo v predmete, ki jih smejo urejati.

Tu je primer veljavne datoteke za uvoz:

groupname,idnumber,lang,description,picture
group1, Phil101, en, this group requires extra attention!, 0
group2, Math243, , ,

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English