Naročnina na forum

Če se uporabnik naroči na forum, bo kopijo vsake nove objave na forumu prejel tudi po e-pošti (objave so poslane približno 30 minut po prvem zapisu objave).

Osebe lahko običajno izberejo, ali želijo biti naročene na vsak forum ali ne.

Če se odločite in vsilite naročnino na določen forum, bodo vsi uporabniki predmeta samodejno naročeni - tudi tisti, ki je vpišejo pozneje.

To je še posebej uporabno v forumih novic in forumih ob začetku predmeta (preden vsi razumejo, da se lahko na ta e-poštna sporočila naročijo sami).

Če izberete možnost "Da, na začetku" bodo vsi trenutni in prihodnji uporabniki predmeta na začetku naročeni, vendar lahko sami odpovejo naročnino kadarkoli. Če izberete možnost "Da, za vedno" sami ne bodo mogli odpovedati naročnine.

Bodite pozorni na to, kako se obnaša možnost "Da, na začetku", ko posodobite obstoječ forum: Sprememba iz "Da, na začetku" v "Ne" ne bo odpovedale naročnine obstoječim uporabnikom in bo vplivala samo na bodoče uporabnike predmeta. Podobno poznejša sprememba v "Da, na začetku" ne bo naročila obstoječih uporabnikov predmeta, temveč samo tiste, ki se bodo vpisali pozneje.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English