Vsebina poročila

Določite lahko različne vsebine za poročila Hot Potatoes.

Izbiranje vrste poročila

Pregled
Poročilo je seznam vseh poskusov tega kviza. "opuščeni" poskusi so vključeni, toda poskusi, ki "potekajo" niso prikazani. Prikaže sliko in ime vsakega uporabnika, skupaj z njihovo oceno za kviz in rezultat, čas ter trajanje vsakega poskusa. Poskusi so lahko izbrani ter nato izbrisani, če je potrebno.

Preprosta statistika
Poročilo je seznam vseh zaključenih poskusov tega kviza. Poskusi označeni kot "opuščeni" in tisti, ki "potekajo" niso vključeni. Prikaže sliko in ime vsakega uporabnika, skupaj z njihovo oceno za kviz in rezultat vsakega vprašanja v vsakem poskusu. Prav tako poda povprečne rezultate posameznih vprašanj in kviza kot celote.

Podrobna statistika
To poročilo prikazuje polne podrobnosti vseh dokončanih poskusov tega kviza, Poskusi označeni kot "opuščeni" in tisti, ki "potekajo" niso vključeni. Poročilo vsebuje sledeči tabeli:

  • tabela odgovorov, ki prikazuje kako je vsak uporabnik odgovoril na vsako vprašanje v vsakem izmed svojih poskusov kviza.
  • tabela analize elementov, ki našteva odgovore za vsako vprašanje in frekvenco za vsak odgovor.

Poročilo sledi klikov
To poročilo prikazuje podrobnosti vsakega klika vsakega udeleženca med zaključenimi poskusi v kvizu Hot Potatoes. Poročilo je lahko zelo dolgo in je namenjeno prenosu in ogledu v programu preglednice, kot je Microsoft Excel. Podrobnosti o stolpcih v tem poročilu so na voljo v datoteki pomoči tabele sledi klikov.

Poročilo sledi klikov je na voljo samo, če je v tej HotPot dejavnosti omogočeno poročanje o klikih.

Izbiranje uporabnikov

Vsi uporabniki
To poročilo bo prikazalo odgovore vseh uporabnikov, ki so reševali ta kviz. To vključuje uporabnike, ki trenutno niso vpisani v predmet, uporabnika "gost", uuporabnika "gost", ustvarjalcev predmeta in Moodle skrbnikov.

Vsi sodelujoči
Poročilo bo prikazalo odgovore vseh udeležencev in izvajalcev, ki so trenutno vpisani v predmet ter tudi odgovore uporabnika "gost", ustvarjalcev predmeta in Moodle skrbnikov.

Skupina: ime skupine
Poročilo bo prikazalo odgovore vseh udeležencev v izbrani skupini. Možnost prikaza glede na skupino se v padajočem meniju ne bo pojavila, če nimate določenih skupin za ta predmet.

Vpisani udeleženci
Poročilo bo prikazalo odgovore trenutno vpisanih udeležencev tega predmeta. Odgovori izvajalca ne bodo vključeni v poročilu

Posamezen udeleženec
Poročilo bo prikazalo odgovore posameznega udeleženca izbranega iz padajočega seznama imen udeležencev

Izbiranje ocen

Vsi poskusi
Poročilo bo vključevalo odgovore za vse poskuse vseh uporabnikov

Najboljši poskus
Poročilo bo vključevalo samo odgovore poskusov z najboljšim rezultatom vsakega uporabnika

Prvi poskus
Poročilo bo vključevalo samo odgovore prvega poskusa vsakega uporabnika

Zadnji poskus
Poročilo bo vključevalo samo odgovore zadnjega poskusa vsakega uporabnika

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English