Obdobje vpisa

Ta nastavitev določa kako dolgo - število dni - so udeleženci lahko vpisani v ta predmet (šteto od trenutka vpisa).

Če je to nastavljeno, bodo udeleženci samodejno izpisani po preteku določenega časa. To je najbolj uporabno za ponavljajoče predmete brez določenega časa pričetka in konca.

Če tega ne nastavite, bodo ostali udeleženci v tem predmetu, dokler ne bodo ročno izpisani ali prične delovati funkcija čiščena nedejavnih udeležencev.

Če ste se odločili za upravljanje tega predmeta kot metapredmeta, nastavitev obdobja vpisa ne bo uporabljena.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English