Konteksti kategorij vprašanj

Kategorije vprašanj so od Moodle verzije 1.9 ločene v različne kontekste. Vsak različen kontekst ima ločeno hierarhijo kategorij vprašanj. Konteksti kategorij vprašanj so:

  • Kontekst dejavnosti : vprašanja, ki so na voljo samo enemu modulu dejavnosti.
  • Kontekst predmeta : vprašanja, ki so na voljo vsem modulom dejavnost v predmetu in preko povezave 'Vprašanja' v skrbniškem bloku znotraj predmeta.
  • Kontekst kategorije predmeta : vprašanja, ki so na voljo vsem modulom dejavnost v predmetih, ki so v isti kategoriji predmetov (ker lahko kategorija predmeta vsebuje druge kategorije predmetov, lahko vprašanja objavite tudi v katerikoli ali vseh nadrejenih kategorijah).
  • Kontekst osnovnega sistema : vprašanja, ki so na voljo vsem predmetom in dejavnostim na strani.

Kontekstov nad nivojem predmeta ne boste mogli videti/uporabljati, če vam skrbnik strani ne dodeli ustreznega dovoljenja.

Poglejte si tudi:

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English