Prilagodljiv način

Če izberete Da za to možnost, bodo smeli udeleženci oddati več odgovorov na vprašanje celo v okviru istega poskusa kviza. Tako lahko na primer na odgovor označen kot napačen udeleženec takoj poskuša ponovno odgovoriti. Po navadi bo udeleženčev rezultat v takem primeru deležen odbitka za vsak napačen poskus (višino odbitka določa količnik odbitka, ki ga nastavite v naslednji možnosti).

Ta način omogoča tudi prilagodljiva vprašanja, ki se spremenijo kot odziv na udeleženčev odgovor. Tu je opis kako IMS QTI določa prilagodljiva vprašanja (elemente):

Prilagodljiv element je element, ki prilagodi bodisi svojo pojavno obliko, svoje točkovanje (Obdelava odgovorov) ali oboje kot odziv na vsak poskus kandidata. Prilagodljiv element se lahko, na primer, prične z vnosnim poljem za vnos prostega besedila in namesto tega - po nezadovoljivem odgovoru - nadaljuje s prikazom preproste interakcije izbire za kar dodeli v primeru posledičnega pravilnega odgovora manj točk. Prilagodljivost omogoča avtorjem ustvarjanje elementov za uporabo v oblikovanih situacijah, ki kandidatu tako pomagajo pri vodenju prek dane naloge, kot tudi nudijo razplet, ki upošteva njihovo pot.

V prilagodljivem načinu se prikaže dodaten gumb Oddaj ob vsakem vprašanju. Če udeleženec pritisne ta gumb, se pri določenem vprašanju zabeleži odgovor za oceno in dosežene točke se prikažejo udeležencu. Če je vprašanje prilagodljivo, se prikaže v svoji novi obliki, ki upošteva udeleženčev odgovor in bo v mnogih primerih zahtevala od udeleženca dodaten odgovor. V svoji najpreprostejši obliki se nova oblika prilagodljivega vprašanja razlikuje zgolj v besedilu povratne informacije in pozivu udeležencu, naj poskusi znova. V bolj kompliciranih vprašanjih se lahko spremeni besedilo vprašanja in celo elementi interakcije.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English