Odziv za poskus

Odziv za poskus je besedilo, ki se udeležencu prikaže po opravljenem poskusu kviza. Prikazano besedilo je lahko odvisno od ocene udeleženca za poskus.

Npr. če vnesete:

Meja ocene: 100%
Odziv: Dobro opravljeno!
Meja ocene: 40%
Odziv: Gradiva tega tedna boste morali še enkrat predelati
...
Meja ocene: 0%

Udeleženci z oceno med 100 % in 40 % bodo po poskusu videli sporočilo "Dobro opravljeno", udeleženci z oceno med 39.99 % in 0 % pa bodo videli drugo sporočilo. To pomeni, da meje ocen določajo domete ocen, pri katerih je vsak niz odziva prikazan za točke znotraj enega izmed določenih dometov.

Meje ocen se lahko določijo kot odstotki (npr. "31.41%") ali kot številke (npr. "7"). Če vas kviz sestavlja 10 točk, pomeni meja ocene 7 točke 7/10 ali boljše.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English