Uveljavi odbitek

Če kviz teče v načinu prilagajanja, potem sme udeleženec po napačnem odgovoru poskušati znova. V tem primeru boste morda želeli dodati odbitek za vsak napačen odgovor, ki naj se odšteje od končnega točkovanja za vprašanje. Višina odbitka se določa posamezno za vsako vprašanje ob nastavitvi ali urejanju vprašanja.

Ta nastavitev nima učinka, če kviz ne teče v načinu prilagajanja.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English