Ustvarjanje novega vprašanja

V kategorijo lahko dodate mnogo različnih vrst vprašanj:

Več izbir

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči izbere med večimi odgovori. Obstajata dve vrsti vprašanj z večimi izbirami - en odgovor in več odgovorov.

Več informacij o vprašanjih z več izbirami

Kratek odgovor

Kod odziv na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči vpiše besedo ali frazo. Lahko je nekaj možnih kratkih odgovorov, z različnimi ocenami. Odgovori lahko razlikujejo velike in male črke ali pa ne.

Več informacij o vprašanjih s kratkimi odgovori

Številčno

Iz vidika udeleženca so videti številčna vprašanja enako kot vprašanja s kratkimi odgovori. Razlika je v tem, da lahko številčna vprašanja dopuščajo sprejemljivo napako. To omogoča nastavitev zveznega obsega odgovorov.

Več informacij o številčnih vprašanjih

Drži/Ne drži

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči izbere med dvema možnostma: Drži ali Ne drži.

Več informacij o vprašanjih Drži/Ne drži

Ujemanje

Ponujen je seznam podvprašanj skupaj s seznamom odgovorov. Odgovarjajoči mora "povezati" pravilne odgovore z vsakim vprašanjem.

Več informacij o vprašanjih ujemanja

Ugnezdeni odgovori (izpolnjevanje)

Ta zelo prilagodljiva vprašanja so sestavljena iz tekočega besedila (v zapisu Moodle), ki vsebuje razne ugnezdene odgovore, vključno z vprašanji z večimi izbirami, kratkimi odgovori in številčnimi odgovori.

Več informacij o vprašanjih z ugnezdenimi odgovori

Naključno ujemanje kratkih odgovorov

Iz vidika udeleženca zgleda to vprašanje tako kot vprašanje ujemanja. Razlika je v tem, da so podvprašanja naključno vzeta iz nabora vprašanj s kratkimi odgovori v trenutni kategoriji.

Več informacij o vprašanjih ujemanja

Naključno

Naključno vprašanje v kvizu je nadomeščeno z naključnim vprašanjem iz nastavljene kategorije.

Več informacij o naključnih vprašanjih

Opis

To ni pravo vprašanje. Preprosto prikaže neko besedilo (in morda grafiko) brez zahteve po odgovoru. Uporabi se lahko na primer za podajanje uporabnih informacij za sledečo skupino vprašanj.

Več informacij o vprašanjih opisa

Izračunano

Izračunana vprašanja ponujajo način za ustvarjanje posameznih številčnih vprašanj z uporabo nadomestnih znakov, ki so nadomeščeni s posameznimi vrednostmi ob izvajanju kviza.

Več informacij o izračunanih vprašanjih

Esej

Kot odgovor na vprašanje (ki lahko vključuje sliko), odgovarjajoči napiše odgovor v obliki eseja.

Več o esejskih vprašanjih

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English