Naključno vprašanje

Naključno vprašanje je možno dodati poljubni kategoriji.

Ko dodate kvizu Naključno vprašanje, bo to vprašanje nadomeščeno z naključno izbranim vprašanjem iz iste kategorije - za vsak poskus.

To pomeni, da bodo različni udeleženci dobili različen izbor vprašanj ob poskusu odgovarjanja na ta kviz. Ko kviz vsem udeležencem omogoča večkratne poskuse, bo hkrati vsak poskus verjetno vseboval nov izbor vprašanj.

Isto vprašanje se ne bo nikoli pojavilo dvakrat v poskusu. Če vključite več Naključnih vprašanj, bo za vsakega izmed njih izbrano drugo vprašanje. Če mešano uporabljate naključna vprašanja z ne naključnimi vprašanji, bodo izbrana takšna naključna vprašanja, da se ne bodo podvajala z ne naključnimi vprašanji. To pomeni, da morate zagotoviti dovolj vprašanj v kategoriji iz katere se izbirajo naključna vprašanja, sicer bo udeležencu prikazano prijazno sporočilo o napaki. Več kot boste zagotovili vprašanj, bolj bo verjetno, da bo udeleženec dobil različna vprašanja ob vsakem poskusu.

Ocena za naključno izbrana vprašanja, bo prilagojena tako, da najvišja ocena postala tista, ki ste jo izbrali kot oceno za Naključno vprašanje.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English