Orodje za razporejanje vprašanj

Orodje za razporejanje prikaže številke vrstic polj pred seznamom vprašanj. Te številke se povečujejo v korakih po 10, da pustijo prostor, da lahko med njih vstavljate vprašanja. Nato lahko spremenite vrstni red vprašanj s spreminjanjem številk in klikom na "Shrani spremembe". Vprašanja bodo ponovno razporejena skladno s številkami vrstic, ki ste jih določili.

Za številke vrstic ni nujno, da so cela števila; lahko uporabite tudi števila z decimalno vejico, če se vam zdi to primerno.

Tudi prelomi vrstic prejmejo številko vrstice, da jih lahko premikate na enak način. Če ste počistili oznako polja "Prikaži prelome strani", ne boste videli prelomov strani in ustrezne številke vrstic ne bodo prikazane, kar pojasni praznine v zaporedju številk, ki jih lahko opazite.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English