Vsak poskus temelji na prejšnjem

Če je dovoljenih več poskusov in je ta nastavitev nastavljena na Da, potem vsak nov poskus vsebuje rezultate prejšnjih poskusov. To omogoča dokončanje kviza v večih poskusih.

Za prikaz novega kviza ob vsakem poskusu, izberite Ne za to nastavitev.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English