Možnosti odgovorov

Velikost strani:

Izberete lahko, koliko poskusov na stran želite prikazati na zaslonu.

Pokaži udeležencem brez poskusa:

Lahko je poleg udeležencev s poskusi priročno prikazati tudi udeležence, ki kviza še niso poskusili.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English