Uporaba Wiki

Wiki je osnova za skupno delo pri sestavljanju spletnih strani. Principi so preprosti.

 • Besedilo se napiše in shrani.
 • Pozneje lahko nekdo drug prebere to besedilo in se spomni dodatka ali popravka, ki bi ga lahko vnesel. Izbere lahko "Uredi" in sam vnese spremembe na stran.
 • Po shranitvi nove različice je le-ta na voljo globalno.

Z wikijem je možno enostavno dodati stran ali povezavo na obstoječe strani.

 • Povezava se ustvari z WikiBesedo. To je ena beseda z vsaj dvema črkama z veliko začetnico. Če stran s takim imenom že obstaja, bo samodejno povezana, sicer bo prikazan znak za vprašaj.
 • S klikom na znak za vprašaj se bo odprla nova prazna stran s tem imenom, ki jo bo moč urejati.

Pravila oblikovanja Wiki

Odstavki

 • odstavke v besedilu ločite s praznimi vrsticami
 • uporabite tri znake za odstotek %%% za vsiljen prelom vrstice
 • če pred besedilom dodate presledke ali tabulatorje bo besedilo zamaknjeno

!! Naslovi

 • uporabite znak za klicaj ! na začetku vrstice za ustvarjanje malega naslova
 • !! za srednjega
 • !!! za velike naslove

Slog besedila

 • če želite poudariti besedilo ga obdajte z dvema enojnima narekovajema '' (po navadi izgleda ležeče)
 • besedilo postane krepko z dvema podčrtajema (ali obdano z dvema zvezdicama **)
 • za ustvarjanje velikega besedila ga obdajte z znakoma ##
 • podobno dobite manjše besedilo z uporabo "µµ"
 • nabor znakov, podoben pisalnemu stroju, bo uporabljen, če obdate besedilo z dvema znakoma enakosti ==.

Seznami

 • začnite vrstico z zvezdico * za začetek seznama
 • namesto zvezdice uporabite # za oštevilčene sezname
  1. ustvarite lahko podsezname
  2. naslednje točke seznama se pričnejo z enako mešanico * in #

HiperPovezave

 • samo vnesite WikiBesedo v vaše besedilo za ustvarjanje nove hiper povezave
 • obdajte nekaj besed z [oglatimi oklepaji] za ustvarjanje HiperPovezave v okviru WikiWikiWeb, ki ni sestavljena iz veljavne WikiBesede
 • vsak veljaven internetni naslov (ki se začne z http:/) kot je http://www.example.com/ v besedilu bo samodejno povezan
 • obdajte www naslov ali WikiPovezavo z oglatimi oklepaji in ji dodelite lep naslov z oznakami narekovajev ali znakom |
  • [naslov | http://example.com]
  • [WikiBeseda "naslov"] ali ["naslov za" WikiPovezavo]
 • če ne želite, da bi WikiBeseda ali http://www-naslov (ali [karkoli] v oglatih oklepajih) postalo HiperPovezava samo spredaj dodajte znak klicaja ali tildo
  • !NiHiperPovezava, ~NiHiperPovezava
  • ![ni hiperpovezava], !http://nipovezave.org/

Tabele z |

| samo obdajte | stvari z navpičnim | znakom |
| za izgradnjo | strukture tabele |
| brskalniki običajno | izpustijo manjkajoče | celice |

Prosimo, vedno vstavite prazno vrstico pred in za tabelo, tako da se loči od drugega besedila v svojem lastnem odstavku.

Slike

 • za vključitev slike v stran obdajte njen absoluten www-naslov z oglatimi oklepaji, npr. [http://www.example.com/pics/image.png]
 • druga možnost je uporaba funkcije za nalaganje slike.

Dodatno gradivo

Obstaja več možnosti za označevanje Wiki. Preverite Domačo stran Erfurt Wiki za dodatne informacije.

Kazalo vseh datotek pomoči
Show this help in language: English